Skip to main content
VI SKAPAR VÄRDE

Vi är ett investmentbolag som aktivt och långsiktigt ska äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige med stabila kassaflöden och potentiell värdetillväxt. Vårt fastighetsbestånd ska generera en långsiktig hög riskjusterad avkastning till ägarna.

Vi är en attraktiv och långsiktig partner för investerare, hyresgäster, leverantörer och medarbetare.

ENTREPRENÖRIELLA ÄGARE

Tenzing Invest AB ägs av grundarna och AB Arvid Svensson. AB Arvid Svensson är ett svenskt familjeföretag med en lång tradition av entreprenörskap och affärsutveckling. De är stora ägare i fastighetsbolagen Balder och Samhällsbyggnadsbolaget. Investmentbolaget har även stora ägarintressen utanför fastighetsbranschen.

TRYGGHET MED FOKUS PÅ NYSKAPANDE
KREATIVITET

Vi är en pålitlig och engagerad affärspartner. Vår strategi är att se möjligheter och hitta vägen fram.

ERFARENHET

Vi är ett team med ett utvecklat samarbete, där vi känner varandra väl och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

TRYGGHET

Vi har en lång erfarenhet av fastighetsbranschen och vårt gedigna nätverk skapar förutsättningar att hitta och genomföra lönsamma investeringar.

KUNSKAP

Vi arbetar alltid med hållbarhet i fokus och  alltid med de bästa i branschen, såväl inom som utanför bolaget.

INTRESSEBOLAG

Tenzing Invest är initiativtagare till etableringen av Granit Bostad. Granit Bostad är en fastighetsägare med syfte att investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter på attraktiva platser och erbjuda hållbara, trygga och trivsamma boendemiljöer.

Tenzing Industrihus är en fastighetsägare med syfte att investera långsiktigt i attraktiva industri- och lagerlokaler. För att säkerställa våra kunders positiva utveckling utformar, utvecklar och förvaltar vi effektiva fastigheter i attraktiva lägen. Bolaget har som mål att skapa de bästa förutsättningarna för att sina kunder ska kunna fokusera på och lyckas med sin verksamhet – det är Tenzing Industrihus bidrag för att driva industrisverige framåt.

Bolaget är en internationell utvecklare av exklusiva bostadsfastigheter i fantastiska lägen. Boqemi´s bostäder har sin utgångspunkt i var människor vill leva och arbeta. När bostäderna utformas tas lokala traditioner och material till vara på för att skapa genomtänkta, moderna och hållbara hem som står sig genom livets alla faser, många gånger om. Boqemi levererar en livsupplevelse utöver det vanliga.

Coya är en leverantör av innovativa arbetsplatslösningar. Bolagets utbud av fullt utrustade isolerade och modulära kontorsrum passar i många typer av utrymmen och fastigheter, så som i handelsfastigheter, flygplatser och stationer samt bostadsfastigheter.

Bolaget ägs gemensamt av Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing Invest. Ägarnas målsättning är att bolaget ska fortsätta växa. Granit Bostad söker därför hela tiden nya affärsmöjligheter.

Bolaget ägs gemensamt av Tenzing Invest AB, Arvid Svensson Invest AB samt Fastpartner AB (publ). Ägarnas målsättning är att bolaget ska fortsätta växa tillsammans med sina hyresgäster liksom med nya hyresgäster där långsiktiga relationer och god riskjusterad avkastning ligger i fokus.

Bolaget är ett helägt bolag till Tenzing Invest AB. Tenzings stora erfarenhet av fastighetsmarknader och transaktioner ger Boqemi en unik möjlighet att skapa goda affärer oavsett geografi.

Tenzing Invest AB har tillsammans med andra parter investerat i bolaget som förväntas se en stark tillväxt under de kommande åren. Investeringen kompletterar Tenzing Invests övriga innehav väl i risk-och avkastningssynpunkt.

TEAMET

Tillsammans har vi många års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden. Vi har under åren byggt upp ett gediget nätverk i branschen och har erfarenhet av fastighetsvärdering, transaktioner, förvaltning, projektutveckling och marknadsföring.

Anders Eliasson

Grundare

Anders har närmare 30 års erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige och har under dessa år byggt upp ett gediget nätverk bland landets fastighetsägare. Anders var med och startade Catella Corporate Finance och därefter var han en av grundarna till Tenzing. Anders har under sina år som rådgivare genomfört hundratals fastighetsaffärer.

+46 70 638 26 58
anders.eliasson@tenzinginvest.se

Mona Örjansdotter Johansson

VD | Grundare

Entreprenör inom fastighetsbranschen med över 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsbranschen. Grundare av Tenzing Invest, Tenzing Industrihus samt Granit Bostad. Tre nu verksamma bolag. 2008 var Mona med och grundande fastighetsrådgivaren Tenzing. Under de år som Mona har varit verksam i branschen har hon utvecklat och aktiverat ett betydande nätverk.

+46 70 294 78 10
mona.orjansdotter@tenzinginvest.se

Tom Bergström

Analytiker

Tom har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 2019 och har erfarenhet som analytiker på JLL Capital Markets samt JLL Valuation & Strategic Analysis. Tom varit delaktig i fastighetsaffärer inom samtliga segment, både på nationell och internationell nivå. Tom har en RICS-ackrediterad Civilingenjörs/Masterexamen inom Samhällsbyggnad från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även studerat på University of Illinois UC.

+46 70 744 28 35
tom.bergstrom@tenzinginvest.se

Carina Hansson

Kontorschef

Carina har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen, främst från rådgivningsverksamheter. Hon har känsla för service, in i minsta detalj. För inom Tenzing så är vår strävan att alltid att överträffa våra affärsrelationers förväntan.

Carina var under 10 år på Skeppsbron Skatt där hon arbetade med administration och kundvård. Dessförinnan var hon kontorschef på Eklund Stockholm New York, har arbetat som assistent till fastighetsmagnaten Erik Paulsson på Hansan samt varit ansvarig för Catellas representationsavdelning.

+46 707 46 25 12
carina.hansson@tenzinginvest.se

Harri Korhonen

CFO

Harri har gedigen erfarenhet inom redovisning, ekonomi och
controlling med en karriär bakom sig senast som CFO för Arvid Svensson Invest.

ekonomi@tenzinginvest.se

ETT ARV

Tenzing Norgay var en nepalesisk sherpa och bergsbestigare. Tenzing Norgay är främst känd för att den 29 maj 1953 tillsammans med Edmund Hillary vara de första klättrare som nådde toppen av världens högsta berg – Mount Everest.

I Tenzings fotspår grundades år 2008 fastighetsrådgivaren Tenzing AB i syfte att bistå kunden vid fastighetsaffärer för att möjliggöra stora prestationer. Tenzing genomförde hundratals fastighetstransaktioner i Norden. Sex år senare förvärvades bolaget av den internationella fastighetsrådgivaren JLL.

Investmentbolaget Tenzing Invest AB grundades 2018.

Bild: Tenzing Norgay och Edmund Hillary.

NYHETER
PRESSBILDER
VILL DU BLI EN AV OSS?

Är du intresserad av att bli en i vårt team? Vår företagskultur ska kännetecknas av respekt, öppenhet och trivsamhet. Låter det spännande, vänligen kontakta någon av oss.